Αρχεία: Team Members

png

Τζουρμανάς Νικόλαος

This Widget Just Use For Single Team Only! Σύντομο Βιογραφικό Ο Νίκος είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιχθυοκομίας & Αλιείας, κάτοχος τίτλου MSc στην Διαχείριση Αποβλήτων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ΜΒΑ από τοΠανεπιστήμιο του Huddersfield U.K. Εργάζεται στο πεδίο της εφαρμοσμένης ιχθυοκαλλιέργειας από το 1995 κατέχοντας παραγωγικές και διοικητικές…
Read More

Μιττάκος Ιωάννης

This Widget Just Use For Single Team Only! Σύντομο Βιογραφικό Ο Γιάννης είναι Τεχνολόγος Ιχθυολόγος BSc , κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης MSc στις υδατοκαλλιέργειες και υποψήφιος Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο τμήμα Γεωπονίας με αντικείμενο την εκτροφή του κρανιού Argyrosomus regius (Asso, 1801) στην Ελλάδα. Εργάζεται από το 2004 σε…
Read More