Αρχεία: Services

png

Μονάδες εκτροφής

Ανάληψη διαχειρίσεων ιχθυοπληθυσμού - Στοχευμένες επενδύσεις σε εξοπλισμό - Ολικό Management μονάδων εκτροφής - Τεχνικοί έλεγχοι παραγωγής - Αυτοψίες και αξιολόγηση αγκυροβολίων - Συνεργασίες
Read More

Συσκευαστήρια

Ολοκληρωμένη διαχείριση Συσκευαστηρίων - Εγκατάσταση Συστημάτων Ποιότητας - Συστήματα καταγραφής - Στοχευμένες παρεμβάσεις προς βελτίωση της απόδοσης - Επενδύσεις σε εξοπλισμό
Read More